Stöd Ordet Foundation
I över 70 år har The Word Foundation varit engagerade i att göra Harold W. Percivals verk tillgängliga för alla som söker sanning. Din mycket uppskattade donation kommer att hjälpa till att utöka vår räckvidd och även stödja många viktiga områden i vårt arbete, såsom att hålla böckerna i tryck, elektronisk publicering och ljudpublicering, reklam och tillhandahålla gratis böcker till fängelsefångar, bibliotek och individer som inte har råd med dem .

Stöd oss ​​på andra sätt


  • Gör en återkommande donation med Donera knappen ovan.
  • Gör ett kvalificerat välgörenhetsbidrag (QCD) direkt från din IRA, vilket kan minska dina amerikanska federala inkomstskatter.
  • Namnge The Word Foundation som en förmånstagare i din sista testamente och testamente eller i din Living Trust.
  • Gör The Word Foundation till den "utsedda förmånstagaren" på en CD, en IRA, ett bankkonto, en livränta, en livförsäkring eller ett mäklarkonto.

Word Foundation är ett icke-vinstdrivande företag, befriat från federal skatt enligt Internal Revenue Code Section 501(c)(3)—Federal Tax EIN: 13-1855275. Kontakta oss för mer information om något av ovanstående.